REČNIK BIBLIOTEKARSTVA I INFORMACIONIH NAUKA
SRPSKI – ENGLESKI - NEMAČKI
Rečnik bibliotekarstva i informacionih nauka sadrži terminologiju koja se koristi u teoriji i praksi bibliotekarstva i informacionih nauka, srodnih i dodirnih oblasti, na srpskom, engleskom i nemačkom jeziku. Jezici u rečniku imaju jednak status.
Onlajn verzija rečnika trenutno sadrži:
 • 40.000 odrednica (približno 14.000 na srpskom, 12.400 na engleskom i 14.000 na nemačkom jeziku);
 • 900 definicija ili anotacija termina koji su deo bibliotečkih standarda;
 • 2.300 akronima međunarodnih i nacionalnih organizacija i institucija;
 • 190 adresa relevantnih veb lokacija.
 • Svrha rečnika

  Rečnik je planiran kao elektronski izvor informacija za profesionalce u bibliotekarstvu i informacionim naukama, istraživače i studente, kao i za korisnike biblioteka svih profila. Želimo da pomognemo i unapredimo:
 • protok informacija u bibliotečkom okruženju;
 • korišćenje bibliografskih baza podataka;
 • razumevanje i vrednovanje stručne literature;
 • korišćenje elektronskih izvora na Internetu;
 • razvoj bibliotekarske terminologije na srpskom jeziku.
 • Opseg rečnika

  Sakupljena terminologija pokriva sledeće oblasti:
 • jezgro struke: planiranje i razvoj kolekcija, bibliografski opis i sadržajna analiza građe, klasifikovanje i indeksiranje, izrada tezaurusa, čuvanje, pretraživanje i diseminacija dokumenata i informacija, rad sa korisnicima, bibliotečko osoblje, oprema i prostor;
 • granične oblasti: arhivistika, bibliografija, grafička umetnost, istorija knjige i pisma, izdavaštvo, knjižarstvo, knjigoveštvo, štamparstvo i reprografske tehnike, zaštita i konzervacija građe, lingvistika i terminologija; menadžment, advertajzing;
 • računarstvo i komunikacije: elektronski izvori, informatički proizvodi i usluge, informacioni sistemi, telekomunikacije i umrežavanje, Internet, masovne komunikacije, elektronska obrada podataka, računarska oprema, softver;
 • pravni aspekt informacija i dokumentacije: autorsko pravo, zaštita intelektualne i industrijske svojine, zaštita podataka, pravo na informisanje.
 • Izbor termina

  Kriterijum za uključenje termina u rečnik je razumna pretpostavka da će se stručnjaci za bibliotekarstvo i informacione nauke sa terminom sretati u praksi, odnosno da će korisnici od njih očekivati da znaju njegovo značenje.
  Sakupljeni termini potiču iz relevantnih izvora: prihvaćene stručne literature, iz rečnika i enciklopedija, tekućih bibliografskih standarda i najnovijih terminoloških standarda. Novonastali termini su uključeni ako su, po oceni autora, postali deo uobičajenog vokabulara bibliotekara i informacionih profesionalaca, imaju ustaljeno značenje i doprinose međusobnom razumevanju stručnjaka i korisnika.

  Akronimi

  Popis obuhvata akronime koji se koriste u bibliotečkom okruženju. Evidentirani su: organizacije i udruženja, institucije i mreže, projekti i inicijative, programi i programski paketi, bibliografski standardi i pravila, fraze i tehnički izrazi. Skraćenice i odgovarajući razvijeni oblici naziva dati su na izvornom jeziku. Za često korišćene akronime dat je usvojeni oblik na srpskom jeziku.

  Terminološki izvori

  Tokom rada na rečniku korišćeni su brojni konvencionalni i elektronski izvori. Popis koji sledi predstavlja jedan uži izbor i sadrži nezaobilazne štampane i najčešće korišćene onlajn dostupne izvore. Iscrpan popis izvora biće dostupan u štampanom izdanju rečnika.

  Opšti rečnici i pravopisni priručnici

  Duden online
  http://www.duden.de/woerterbuch
  Duden Rechtschreibung der deutschen Sprache
  http://www.duden.de/rechtschreibpruefung-online
  Клајн, Иван, Шипка, Милан :
  Велики речник страних речи и израза, Нови Сад : Прометеј, 2012
  Leo Wörterbuch
  http://dict.leo.org/
  Merriam-Webster Dictionary
  http://www.merriam-webster.com/dictionary.htm
  Oxford Dictionaries
  http://www.oxforddictionaries.com/
  Пешикан, Митар, Јерковић, Јован, Пижурица, Мато :
  Правопис српскога језика, Нови Сад : Матица српска, 2011

  Terminološki rečnici i baze podataka

  Bernd Zimmermann’s Internet + WWW kurs
  http://www.www-kurs.de/glossar.htm
  Bibliotheks Glossar Englisch&Deutsch Birgit Wiegandt
  http://www.bibliotheks-glossar.de
  Bibliothekarishes Glossar
  http://marvin.iuw.h-da.de/bibglossar/index.php
  The Catalogue of illuminated manuscripts: Glossary
  www.bl.uk/catalogues/illuminatedmanuscripts/glossary.asp
  Dictionary of IBM and Computing Terminology
  http://www-03.ibm.com/ibm/history/documents/pdf/glossary.pdf
  Dictionary on Archival Terminology
  http://staff-www.uni-marburg.de/%7Emennehar/datiii/germanterms.htm
  Digitales Handbuch der Bibliothekswissenschaft - Definitionen
  http://www.ib.hu-berlin.de/~wumsta/wistru/defalph.html
  Druckerglossar
  http://www.druckeronkel.de/index.php?id=780
  EUdict
  http://eudict.com/
  The Film Preservation Guide: The Basics for Archives, Libraries, and Museums
  http://www.filmpreservation.org/preservation-basics/the-film-preservation-guide-download
  Genre Terms: A Thesaurus for Use in Rare Book and Special Collections Cataloging
  www.rbms.info/committees/bibliographic_standards/controlled_vocabularies/genre/alphabetical_list.htm
  Globe – Glossar zur Bestandserhaltung
  http://www.bestandserhaltungsglossar.de/globe.html
  Glossarium Dokumentation Typographie und verwandten Gebieten
  http://www.daube.ch/docu/glossary/a-gloss01.html
  A Glossary of Archival and Records Terminology (Society of American Archivists)
  http://www2.archivists.org/glossary
  Glossar zu Begriffen der Informationskompetenz
  http://www.informationskompetenz.de/glossar/
  IFLA Multilingual Glossary for Art Librarians
  http://archive.ifla.org/VII/s30/pub/mg1.htm
  Klassifikationssysteme und Thesauri im WWW
  http://www.fbi.fh-koeln.de/institut/labor/Bir/thesauri_new/index.htm
  Leksikon filmskih i televizijskih pojmova, glavni urednik Marko Babac, Beograd : Univerzitet umetnosti. Fakultet dramskih umetnosti, Knj. 1, 1993, Knj. 2 , 1997
  Microsoft Računarski rečnik : Prevod petog izdanja, Beograd : CET, 2003
  ODLIS (Online Dictionary for library and Information Science by Joan M. Reitz)
  http://www.abc-clio.com/ODLIS/odlis_a.aspx
  Peričić, Vlastimir : Višejezični rečnik muzičkih termina, Beograd : SANU, 1997
  Sauppe, Eberhard: Dictionary of Librarianship : German – English / English - German – Wörterbuch des Bibliothekswesens : Deutsch – Englisch / Englisch – Deutsch, 3rd rev. and enl. ed. – München : Saur, 2003
  T-Rex – Terminosaurus Rex – Die Informationswissenschaft in Begriffen
  http://server02.is.uni-sb.de/trex/index.php
  Termportal
  http://www.termportal.de/
  Živojinović, Dragoljub: Rečnik štamparstva i izdavaštva, Beograd : Udruženje naučnih i stručnih prevodilaca, 1998
  Wörterbuch Buch- ind Bibliothekswesen
  http://www.ub.uni-potsdam.de/datenbanken/df_glossar/startglossar.php
  Abkürzungen aus den bibliothekarischen und verwandten Bereichen
  http://www.bib-info.de/fileadmin/media/Dokumente/Kommissionen/Kommission_fuer_Ausbildung_und_Berufsbilder/abkuerzungsverzeichnis.pdf
  Liste der Abkürzungen für Zeitschriften, Reihen, Lexika und häufig zitierte Werke
  http://www.dainst.org/documents/10180/70593/02_Liste-Abk%C3%BCrzungen_quer.pdf/2c74093b-c8b6-4c6a-8af1-17a155109505
  SILMARIL - The Internet Acronym Server
  http://acronyms.silmaril.ie/cgi-bin/uncgi/acronyms

  Bibliotečki standardi i uputstva

  Anglo-American Cataloguing Rules. - 2.ed., 1988 Revision
  http://www.payer.de/aacr/aacr00.htm
  Skraćeni AACR2: na osnovu revizije iz 2002. godine, dopunjene 2004. godine / priredio Majkl Gorman. – Beograd : Narodna biblioteka Srbije, 2006
  COMARC/B : Format za bibliografske podatke, Maribor : IZUM, 2005
  Erklärung zu Internationalen Katalogisierungsprinzipien
  http://www.ifla.org/files/assets/cataloguing/icp/icp_2009-de.pdf
  Funkcionalni zahtevi za bibliografske zapise : završni izveštaj : Beograd, Narodna biblioteka Srbije, 2005
  KIDS - Katalogisierungsregeln IDS (Informationsverbund Deutschschweiz) Formate - BIB: Bibliographische Aufnahmen, AUT: Autoritätsdatensätze,
  HOL: Bestandsangaben. - Version 10.10.11
  http://kids.informationsverbund.ch/kids_deutsch/a0kidsinh.pdf
  Međunarodni standardni bibliografski opis (ISBD) : uvodno objedinjeno izdanje, Beograd : Narodna biblioteka Srbije, 2009
  RAK-WB in MAB 2 Einführung in die formale Katalogisierung in Standardformat deutschsprachiger Bibliotheken, Januar 2006.
  http://www.oeaw.ac.at/biblio/Aleph/download/rakmab2.pdf http://www.oeaw.ac.at/biblio/Aleph/faqs.html
  Regeln für die alphabetische Katalogizierung in Wissenschaftlichen Bibliotheken RAK-WB
  http://www.allegro-c.de/regeln/rwb.htm
  Regeln für den Schlagwortkatalog RSWK, 3., überarbeitete und erweiterte Auflage auf dem Stand der 5. Ergänzungslieferung April 2009
  http://files.d-nb.de/pdf/rswk_gesamtausgabe.pdf
  Understanding MARC Bibliographic Machine-Readable Cataloging
  www.loc.gov/marc/umb