REČNIK BIBLIOTEKARSTVA I INFORMACIONIH NAUKA
SRPSKI – ENGLESKI - NEMAČKI

Odrednica

Odrednica u rečniku je termin ili bibliotekarski stručni izraz u obliku proste reči, složenice, sintagme ili fraze. Pošto jezici u rečniku imaju jednak status, to svaki termin na jednom jeziku ima jedan ili više parova na drugim jezicima.
Svaki termin je jednoznačan, ako termin u polaznom jeziku ima više parova u ciljnom jeziku, oni su, za potrebe rečnika, sinonimi. Rečnik na srpskom jeziku pretražuje se i ispisuje na dva pisma, ćirilicom i latinicom, u ekavskom i ijekavskom izgovoru.

Pretraživanje

Unosi se tražena reč, sintagma ili fraza u polje za pretraživanje.
 • Više reči se pretražuje unosom znaka „+“ , ili i bez njega, jer je pri unosu više reči pretpostavljena vrednost AND.
 • Isključenje reči iz pretrage pomoću znaka „-„ („minus“) ispred neželjene reči.
 • Skraćivanje termina za pretraživanje moguće je zdesna, zvezdicom (*).
 • Sužavanje pretrage na određenu oblast, ili oblasti, postiže se izborom iz menija.
 • Pismo i izgovor srpskog jezika bira se iz menija.
 • Isključenje nevažnih reči

  Termin za pretraživanje ne može biti jednocifreni broj, ni pojedinačno slovo, niti sistemom predviđene nevažne reči.

  Gramatička oznaka

  Iza termina na srpskom jeziku sledi u zagradama oznaka za vrstu i rod reči. Kada se odrednica sastoji od više reči oznaka se odnosi na vodeću reč sintagme ili fraze.
 • (f) genus femininum - imenica ženskog roda
 • (m) genus masculinum - imenica muškog roda
 • (n) genus neutrum - imenica srednjeg roda
 • (pl) pluralis - množina, iza oznake roda imenice
 • (plt) pluralia tantum
 • (sgt) singularia tantum
 • (adj) adjectivum - pridev
 • (adv) adverbium - prilog
 • (v) verbum - glagol
 • (abbr) abbreviatio - abrevijacija ili akronim
 • (ph) phrasis – fraza
 • (pp) participium perfecti – glagolski particip
 • Ispis odrednice

  U rezultatima pretraživanja odrednica se prikazuje u dva oblika:
 • uži oblik – termin i gramatička oznaka
 • širi oblik - termin i gramatička oznaka + predmetna oblast i anotacija
 • Imenica je u nominativu, na primer:
  библиотека (f) / library / Bibliothek (f), Bücherei (f) I bibl, org
  Pridev je u određenom obliku u muškom rodu praćen nastavcima za ženski i srednji rod, na primer:
  алфабетски –а -о (adj) / alphabetic / alphabetisch (adj) I inf
  анониман -на -но (adj) / anonymous / anonym (adj), verfasserlos (adj) I bibl, kat
  Glagol je u infinitivu u svršenom vidu, na primer:
  забележити (v) / note (to) / notieren (v) I inf
  Brojevi i grafički prikazi koji su deo odrednice su u uglastim zagradama, na primer:
  звездица [*] (f), asterisk [*] (m) / asterisk (scri, klas) / Asteriskus (m), Sternchen (n), Sternzeichen (*) (n) I scri, klas
  шеснаестина [16°] (f), sedec [16°] (m) / sextodecimo / Sedezformat (n) I publ, kat
  Skraćenice su u sažetom i razrešenom obliku, na primer:
  УДК (abbr), Univerzalna decimalna klasifikacija (f) / UDC (abbr), Universal Decimal Classification / UDK (abbr), Universelle Dezimalklassifikation (f) I inf, klas
  ц-б (abbr), црно-бело (adj) / - b&w (abbr), black-and-white / schwarzweiss (adj) I repr, nkg
  Akronimi koji nemaju par na srpskom jeziku, a u praksi se koriste u izvornom obliku, dati su u razvijenom obliku, na primer:
  избрисиви компакт диск (m) / CD-E (abbr), compact disc erasable / löschbare optische Platte (f) I eop, elr
  индекс кључних речи ван контекста (m) / KWOC-index / KWOC-Register (n) I inf, ind

  Anotacije

  Jedan broj termina je praćen anotacijom kojom se pojašnjava značenje malo poznatih ili novih termina, kao i onih koji u praksi imaju više značenja, ili se koriste na ambivalentan način.
  Anotacija može sadržati kratku definiciju pojma i/ili napomenu o primeni u praksi i/ili internet adresu na kojoj se nalaze iscrpne ili zanimljive informacije o datoj temi.
  Izvor podataka su ISO standardi, bibliotečki standardi, kataloška pravila i respektabilni tekstovi i enciklopedije.