РЕЧНИК БИБЛИОТЕКАРСТВА И ИНФОРМАЦИОНИХ НАУКА
СРПСКИ – ЕНГЛЕСКИ - НЕМАЧКИ
РБИ ОНЛАЈН је терминолошки речник који покрива област библиотекарства и информационих наука и сродних дисциплина на српском, енглеском и немачком језику.

Носилац пројекта:

Народна библиотека Србије : Одељење за научноистраживачки рад

Аутори:

Љиљана Ковачевић, др Добрила Бегенишић, Весна Ињац-Малбаша

База података / веб презентација:

Љубиша Миливојевић / Прагмата д.о.о.

Објављено:

Децембар 2014.

Ажурирано:

Децембар 2015.
© Народна библиотека Србије, Београд, 2014.
CIP NBS COBISS.SR-ID 212199180